• Bosanski
  • English (UK)

Uz jasnu strategiju i dobru organizaciju, za ostvarenje poslovnih ciljeva od presudnog značaja su dobri stručnjaci, a takođe kao važan faktor Gusta su dinamični, kreativni i uspješni ljudi i njihova znanja i usavršavanja.
Svi uposleni u Tuzli i u Srebrenici se osjećaju kao kod kuće zato se smatramo kao PORODICA sa 87 članova.
Inovativnost, poduzetnost i želja za zajedničkom pobjedom je ugrađena u sve nas što smatramo za ključnu vrijednost Gusto e sapore kompanije.


7--IMG 1163 22--IMG 1398 10--IMG 1205 23--IMG 1525

Koga uvijek tražimo: osobu sa voljom i entuzijazmom, otvorenu za učenje i profesionalni razvoj, kreativnost, dinamičnost, komunikaciju i barem korisničko znanje u radu s računarom, a poželjni su i mjerljivi rezultati u dosadašnjem radu.

Nudimo poslovne izazove, dinamično radno okruženje i mogućnost za profesionalni te lični rast i razvoj.
Gusto je razvio poseban pripravnički program rada. Nudimo širenje poslovne – FAMILIJE.